Osa 2

Ohjelmoinnin termejä

Emme vielä kurssin ensimmäisessä osassa kiinnittäneet kovin tarkasti huomiota ohjelmoinnin terminologiaan. Nyt on hyvä hetki tutustua joihinkin käsitteisiin.

Lause

Lause (engl. statement) tarkoittaa ohjelman osaa, joka suorittaa jonkin toiminnon. Usein lause viittaa yksittäiseen komentoon.

Esimerkiksi print("Moi!") on lause, joka tulostaa rivin tekstiä, ja luku = 2 on lause, joka asettaa muuttujalle arvon.

Lause voi olla myös monimutkaisempi, ja sen sisällä voi olla muita lauseita. Esimerkiksi seuraava ehtolause muodostuu kolmesta rivistä:

if nimi == "Anna":
    print("Moi!")
    luku = 2

Tässä tapauksessa ehtolauseen sisällä on kaksi lausetta.

Lohko

Lohko (engl. block) on joukko peräkkäin sijoitettuja lauseita, jotka ovat samalla tasolla ohjelman rakenteessa. Esimerkiksi ehtolauseessa lohkossa ovat lauseet, jotka suoritetaan ehdon ollessa tosi.

if ika > 17:
    # ehtolauseessa oleva lohko alkaa
    print("Olet täysi-ikäinen!")
    ika = ika + 1
    print("nyt vuoden vanhempi...")
    # lohko loppuu

print("tämä on eri lohkossa")

Pythonissa lohko ilmaistaan sisentämällä lohkon koodi eli lauseet samalle tasolle.

Lauseke

Lauseke (engl. expression) on koodin osa, jolla on jokin tyyppi. Ohjelman suorituksen aikana lauseke saa arvon, jota voidaan käyttää ohjelmassa.

Tarkastellaan muutamaa esimerkkiä lausekkeista:

LausekeArvoTyyppiTyyppi Pythonissa
2 + 4 + 39kokonaislukuint
"abc" + "de""abcde"merkkijonostr
11 / 25.5liukulukufloat
2 * 5 > 9Truetotuusarvobool

Koska lausekkeella on arvo, voi sen sijoittaa muuttujaan:

# muuttuja x saa arvoksi lausekkeen 1 + 2 arvon
x = 1 + 2

Yksinkertaisesta lausekkeesta saa muodostettua monimutkaisempia lausekkeita esim. laskuoperaattorien avulla:

# muuttuja y saa arvoksi lausekkeen '3 kertaa x plus x toiseen' arvon
y = 3 * x + x**2

Funktio

Funktio (engl. function) suorittaa jonkin toiminnon. Funktiolla voi olla yksi tai useampi parametri (engl. parameter), jotka ilmaisevat, mitä funktion tulee tehdä tarkalleen.

Funktio suoritetaan, kun sitä kutsutaan eli koodissa on funktion nimi ja funktiolle annettavat parametrit suluissa. Esimerkiksi seuraava koodi kutsuu print-funktiota parametrilla "tämä on parametri":

print("tämä on parametri")

Myös käyttäjältä syötteitä lukeva input on funktio. Parametrina funktio saa käyttäjälle näytettävän viestin:

nimi = input("Kerro nimesi: ")

Tässä tapauksessa funktio palauttaa arvon, mikä tarkoittaa, että funktion kutsukohtaan ilmestyy arvo funktion suorituksen jälkeen. Funktion input palauttama arvo on käyttäjän syöttämä teksti merkkijonona. Funktion palauttama arvo sijoitetaan usein muuttujan arvoksi, jotta arvoa voidaan hyödyntää ohjelmassa.

Tyyppi

Tyyppi (engl. type) tarkoittaa, millainen jokin koodissa esiintyvä arvo on. Esimerkiksi seuraavassa koodissa muuttujan nimi tyyppi on merkkijono ja muuttujan tulos tyyppi on kokonaisluku:

nimi = "Anna"
tulos = 100

Funktio type kertoo annetun lausekkeen tyypin. Esimerkiksi:

print(type("Anna"))
print(type(100))
Esimerkkitulostus

<class 'str'> <class 'int'>

Syntaksi

Syntaksi (engl. syntax) määrittää, miten ohjelman koodi tulee kirjoittaa. Jokaisella ohjelmointikielellä on omanlainen syntaksinsa.

Esimerkiksi Python-kielen syntaksiin kuuluu, että if-lauseen aloitusrivin lopussa on kaksoispiste ja ehtoon kuuluva koodi on sisennetty:

if nimi == "Anna":
    print("Moi!")

Jos ohjelmointikielen syntaksia ei noudateta, seurauksena on virheilmoitus:

if nimi == "Anna"
    print("Moi!")
Esimerkkitulostus
  File "testi.py", line 1
    if nimi == "Anna"
                    ^
SyntaxError: invalid syntax
:
Loading...
:
Loading...

Kirjaudu sisään nähdäksesi tehtävän.