Osa 2

Yksinkertainen silmukka

Silmukka eli toistolause on ehtolauseen lisäksi keskeinen ohjausrakenne ohjelmoinnissa. Aloitetaan toistamiseen tutustuminen tarkastelemalla Pythonin while-silmukkaa yksinkertaisten esimerkkien kautta. Ensi viikolla tutustutaan sitten monipuolisemmin sen mahdollisuuksiin.

Periaatteessa silmukka muistuttaa ehtolausetta. Ideana kuitenkin on, että sen avulla voidaan toistaa samaa koodia useamman kerran.

Tarkastellaan esimerkkiä, jossa ohjelma laskee käyttäjän syöttämien lukujen neliöitä niin kauan, että käyttäjä syöttää negatiivisen luvun:

while True:
  luku = int(input("Anna luku, -1 lopettaa: "))

  if luku == -1:
    break

  print(luku ** 2)

print("Kiitos ja moi!")

Ohjelman esimerkkisuoritus:

Esimerkkitulostus

Anna luku, -1 lopettaa: 2 4 Anna luku, -1 lopettaa: 4 16 Anna luku, -1 lopettaa: 10 100 Anna luku, -1 lopettaa: -1 Kiitos ja moi!

Kuten esimerkistä huomataan, ohjelman kysyy while-lauseen ansiosta käyttäjältä useita lukuja. Sitten kun käyttäjän syöte on -1, suoritetaan break-komento, jolloin suoritus hyppää ensimmäiselle lohkon jälkeiselle riville.

Silmukoita käytettäessä on oltava tarkkana, että ei jouduta tilanteeseen, missä silmukan suoritus ei koskaan lopu. Muutetaan edellistä esimerkkiä seuraavasti

luku = int(input("Anna luku, -1 lopettaa: "))
while True:
  if luku == -1:
    break

  print(luku ** 2)

print("Kiitos ja moi!")

Nyt siis lukua kysytään silmukan ulkopuolella. Jos käyttäjä antaa minkä tahansa muun luvun kuin -1:n, ei silmukasta tulla koskaan pois, eli syntyy ikuinen silmukka. Tällöin silmukassa olevaa lohkoa suoritetaan ikuisesti:

Esimerkkitulostus

Anna luku, -1 lopettaa: 2 4 4 4 4 4 4 4 4 (jatkuu ikuisesti...)

Seuraavassa esimerkkinä ohjelma, joka antaa käyttäjän jatkaa eteenpäin vasta sen jälkeen, kun käyttäjä on syöttänyt oikean PIN-koodin 1234:

while True:
  koodi = input("Anna PIN-koodi: ")
  if koodi == "1234":
    break
  print("Väärin... yritä uudelleen")

print("PIN-koodi oikein!")
Esimerkkitulostus

Anna PIN-koodi: 0000 Väärin... yritä uudelleen Anna PIN-koodi: 9999 Väärin... yritä uudelleen Anna PIN-koodi: 1234 PIN-koodi oikein!

Tehdään vielä PIN-koodin tarkastavasta ohjelmasta monimutkaisempi versio, joka antaa käyttäjälle vain kolme mahdollisuutta yrittää PIN-koodin syöttämistä.

Ohjelma käyttää nyt kahta apumuuttujaa. Muuttuja yritykset pitää kirjaa siitä, kuinka monta kertaa käyttäjä on syöttänyt koodin. Muuttuja onnistui saa arvokseen joko True tai False riippuen siitä, onnistuuko kirjautuminen.

yritykset = 0

while True:
  tunnus = input("Anna PIN-koodi: ")
  yritykset += 1

  if tunnus == "1234":
    onnistui = True
    break

  if yritykset == 3:
    onnistui = False
    break

  # tänne tullaan jos väärin JA ei ole jo kolmea yritystä
  print("Väärin... yritä uudelleen")

if onnistui:
  print("Pinkoodi oikein!")
else:
  print("Liian monta yritystä...")
Esimerkkitulostus

Anna PIN-koodi: 0000 Väärin... yritä uudelleen Anna PIN-koodi: 1234 PIN-koodi oikein!

Esimerkkitulostus

Anna PIN-koodi: 0000 Väärin... yritä uudelleen Anna PIN-koodi: 9999 Väärin... yritä uudelleen Anna PIN-koodi: 4321 Liian monta yritystä...

Silmukasta tullaan siis ulos, jos käyttäjä syöttää oikean PIN-koodin tai jos yrityksiä tehdään liian monta. Silmukan jälkeinen if-lause tarkastaa muuttujan onnistui arvon perusteella, onko kirjautuminen onnistunut vai ei.

:
Loading...
:
Loading...

Kirjaudu sisään nähdäksesi tehtävän.

Vastaa lopuksi koko toista osaa koskevaan loppukyselyyn:

:
Loading...
:
Loading...

Kirjaudu sisään nähdäksesi tehtävän.