Osa 3

Ehdot silmukoissa

Edellisen osan lopussa opimme käyttämään while True -silmukkaa koodin toistamiseen. Tässä tapauksessa silmukan ehtona on True, mikä on aina tosi. Yleisemmin voimme käyttää silmukkaa näin:

while <ehtolauseke>:
  <lohko>

Ideana on, että silmukka vuorotellen tarkastaa ehdon ja suorittaa lohkossa olevan koodin, jos ehto pätee. Sitten kun ehto ei päde, ohjelman suoritus jatkuu silmukan jälkeiseltä riviltä.

3 1 1

Esimerkiksi seuraavassa silmukassa ehtona on luku < 10 eli silmukan koodi suoritetaan, jos luku on alle 10.

luku = int(input("Anna luku: "))

while luku < 10:
  print(luku)
  luku += 1

print("Suoritus valmis.")

Ohjelman tulostus voi olla seuraava:

Esimerkkitulostus

Anna luku: 4 4 5 6 7 8 9 Suoritus valmis.

Koska ehto tarkastetaan aina ennen silmukan koodin suoritusta, on mahdollista, ettei koodia suoriteta kertaakaan. Esimerkiksi:

Esimerkkitulostus

Anna luku: 12 Suoritus valmis.

Koska 12 ei ole pienempi kuin 10, ohjelma ei tulosta mitään lukua.

Alustus, testaus ja muutos

Monessa silmukassa on kolme osaa: alustus, ehto ja muutos.

Alustus tarkoittaa silmukassa käytettävän muuttujan tai muuttujien alkuarvojen antamista. Tämä vaihe tehdään ennen silmukkaa. Ehto kirjoitetaan silmukan alkuun, ja se määrittelee, kuinka kauan silmukkaa suoritetaan. Joka kierroksella tapahtuva muutos vie silmukan askeleen lähemmäs sen loppumista. Esimerkiksi:

3 1 2

Jos jokin kolmesta osasta puuttuu, silmukka ei toimi oikein. Yksi tyypillinen virhe on muutoksen unohtaminen:

luku = 1

while luku < 10:
  print(luku)

print("Suoritus valmis.")

Koska muuttujan luku arvo ei koskaan muutu, jää ohjelma suoritettaessa ikuiseen silmukkaan eli toistaa samaa koodia, kunnes käyttäjä katkaisee ohjelman suorituksen (esimerkiksi painamalla CTRL + C):

Esimerkkitulostus

1 1 1 1 1 (tämä jatkuu ikuisesti...)

Ehdoista tarkemmin

Silmukan ehtona voidaan käyttää mitä tahansa ehtolauseketta. Esimerkiksi seuraava ohjelma tulostaa lukuja kolmen välein niin kauan kun luku on pienempi kuin 100 eikä se ole jaollinen 5:llä:

luku = int(input("Anna luku: "))

while luku < 100 and luku % 5 != 0:
  print(luku)
  luku += 3

Kaksi esimerkkitulostusta eri syötteillä:

Esimerkkitulostus

Anna luku: 28 28 31 34 37

Esimerkkitulostus

Anna luku: 96 96 99

Luvun 28 kohdalla silmukka päättyy lukuun 37, koska seuraava luku 40 on jaollinen 5:llä. Luvun 96 kohdalla silmukka päättyy lukuun 99, koska seuraava luku 102 ei ole alle 100.

Silmukan ehtoa kirjoittaessa on tärkeä varmistua siitä, että silmukan suoritus päättyy. Esimerkiksi seuraava ohjelma on joko päättyvä tai ei-päättyvä riippuen alkuarvosta:

luku = int(input("Anna luku: "))

while luku != 10:
  print(luku)
  luku += 2

Jos syötteenä on parillinen luku, joka on enintään 10, silmukan suoritus päättyy:

Esimerkkitulostus

Anna luku: 4 4 6 8

Muissa tapauksissa silmukka on kuitenkin ikuinen, koska muuttuja ei koskaan saavuta arvoa 10. Tällaisia syötteitä ovat esimerkiksi 3 ja 12.

:
Loading...
:
Loading...

Kirjaudu sisään nähdäksesi tehtävän.